Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie istnieje od 1975 roku, jest instytucją kultury, która prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury,  nauki i sztuki oraz ochrony  dziedzictwa kulturowego.

Głównym celem ośrodka jest:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  • pozyskiwanie i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

Gminny Ośrodek Kultury swoje zadania realizuje  poprzez  organizację zajęć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, w skład których wchodzą: zajęcia plastyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia muzyczne, taniec ludowy oraz zajęcia gimnastyki artystycznej.

Okres jesienno-zimowy to czas w którym wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym i KS "PIAST" w Przyrowie organizujemy turnieje sportowe (halowa piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa).

W ramach działającego koła plastycznego, jesteśmy organizatorami konkursów: „Powiatowy Konkurs Plastyczny na: Pisankę, Palmę, Kartkę oraz Stroik Wielkanocny”, a także konkurs „Bożonarodzeniowy Anioł z masy solnej”.

Kolejnym zakresem  naszej działalności jest organizacja imprez plenerowych, lokalnych i okolicznościowych. Do najważniejszych z nich należą: "Dni Przyrowa z Jurajską Rybą", "Dożynki Gminne", "Święto Rodziny".

Ponadto w ramach funkcjonowania Zespołu Pieśni i Tańca "Przyrowskie Nutki", GOK bierze udział w festiwalach krajowych i zagranicznych, połączonych z warsztatami folklorystycznymi.

Zespoły śpiewacze działające przy Gminnym Ośrodku Kultury rozsławiają i propagują ludowy folklor w gminie poprzez uczestnictwo w konkursach, przeglądach rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

Nasza instytucja od wielu lat ściśle współpracuje z Krajową Radą Izb Rolniczych w Warszawie w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przyrów (kolonie letnie, półkolonie, zimowiska).

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie dopasowuje swoją ofertę do potrzeb  mieszkańców. Na naszej stronie internetowej można znaleźć aktualne informacje o realizacji planowanych przedsięwzięć kkulturyulturalno-oświatowych propozycje konkursowe, nowych formach zajęć jak również pomysłach związanych z naszą działalnością.

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury

Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest wyodrębniona część budynku Urzędu Gminy w Przyrowie.

W swoich zasobach lokalowych posiadamy:

  • salę wielofunkcyjną, gdzie odbywają się zajęcia taneczne, warsztaty edukacyjne, próby zespołów ludowych, zajęcia fitness;
  • salę szkoleniową;
  • świetlicę edukacyjną dla dzieci i młodzieży spędzającej czas wolny;
  • salę muzyczną;
  • salę gier komputerowych;
  • pracownie plastyczną;
  • pracownie artystyczną.

Ponadto w siedzibie GOK znajduje się garderoba przeznaczona na kostiumy ZPiT "Przyrowskie Nutki", oraz zespołów ludowych.

W swych zasobach posiadamy również pomieszczenie na sprzęt audiowizualny, sprzęt muzyczny i projektory.

Od 1.01.2022r. Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie zostały połączone dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w jedną instytucję pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny